1214860525_78099

Centra dozorowe systemów CCTV mają ogromne wpływ na efektywność instalacji telewizji przemysłowej. Jak wskazują ostatnio przeprowadzone w Wielkiej Brytanii badania wiele centrów dozoru systemów CCTV nie spełniają podstawowych wymogów ergonomii, mającej duży wpływ na całokształt prowadzonych obserwacji dozorowych.

Z czego to wynika? Przede wszystkim z faktu, iż niewielu wykonawców systemów telewizji przemysłowej nie bierze pod uwagę ergonomii. Tworzenie nie ergonomicznych systemów telewizji przemysłowej nieco mija się z celem, ponieważ nie są one w stanie skutecznie pracować. Brak ergonomii zdecydowanie pogarsza pracę operatorów systemów, którzy nie są w stanie dostrzec wielu szczegółów widniejących na wyświetlanych obrazach z kamer przemysłowych. Dlatego też bardzo ważnym elementem podczas budowy systemu CCTV jest odpowiednie zaprojektowanie centrum dozorowego. Szczególną uwagę należy zwrócić na ergonomię pomieszczeń, w których pracują operatorzy systemów CCTV.

Dodaj komentarz