1 odp.

Publiczne
Personel 10 June 2015

To jest zwykle wykonywane przez proste połączenie wtykowe z tyłu lub z boku kamery. Jednak zawsze należy odwołać się do odpowiedniej instrukcji kamery

#1

Odpowiedz na to pytanie